​Regulamin i bezpieczeństwo

 

Uwaga

Wstęp wzbroniony na trasy narciarskie po godzinie 16.30 (oprucz stoku Košťálka (11a), regularne maszynowe przygotowanie tras narciarskich ratrakami z wciągarką linową – niebiezpieczeństwo wypadków śmiertelnych! UWAGA trasy zjazdowe przecinają drogi z ruchem śnieżnych pojazdów gąsienicowych!

Zakaz jazdy poza trasami narciarskimi do pokrywy leśnej, przestregajcie "Regulamin porządkowy KRNAP"!

Ważne karnety można zakupić tylko w kasach SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC. Przy zakupie karnetu sezonowego jest potrzeba przekazać zdjęcie z imionem i nazwiskiem klienta. Przy zakupie ulgowych karnetów czasowych, t.z.n. pakietu Male dziecko (1+1), 6 i 7-dniowych karnetów z narciarstwem wieczorowym, potrzeba powieczieć imię i nazwisko klienta. Kasa i odprawa jest monitorowana przez system kamerowy, nieupoważniony posiadacz karnetu naraża się na możliwość zablokowania karnetu.

Zarządca zastrzega sobie prawo zamknięcia kolejek linowych, wyciągów narciarskich i tras zjazdowych przy uszkodzeniu, nadmiernej prędkości wiatru, braku energii elektrycznej itd. W tych przypadkach nieprzysługuje prawo na zwrot kosztów. Zarządca również zastrzega sobie prawo na ewentualną zmianę cenniku jazd, godziny otwarcia narciarskich urządzeń transportowych, rozkładu jazdy skibusów, informacje aktualne są przedstawione w kasach SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC, przystankach skibusu. Możliwość kupienia karnetu na którykolwiek dzień (przedsprzedaż).

Ważność narciarskich karnetów czasowych (skipasów) do godziny 16.00. Transport pieszych, narciarzy biegowych i saneczkarzy w Janských Lázních jedynie w kabinowej kolejce linowej ČERNOHORSKÝ EXPRESS!! Poruszanie się odwiedzających na trasach zjazdowych, trasach biegowych i Černohorské trasie saneczkowiej na własne ryzyko!!!

Attention, Cablewinch preparation

Do not needlessly risk during your ski touring trip!! Ski Slopes in The Černá hora - PEC Ski Resortis always close at 4.30 pm. Thereafter are all the ski slopes groomed and prepared for you to have the best skiing experience on the well groomed corduroy. 

 

 

Regulamin narciarski FIS

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) w 1967 roku określiła zasady prawidłowego zachowania się uczestników życia narciarskiego, które były skorygowane w 2002 roku:

1. WGLĄD NA INNE OSOBY

Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się  w taki sposób, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować  żadnej szkody.


2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY.

Każdy narciarz i snowboarder musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swych umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.


3. WYBÓR TORU JAZDY

Narciarz lub snowboarder znajdujący się  powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.


4. WYPRZEDZANIE

Wyprzedzać można i z góry, i z dołu, i z prawej, i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów.


5. WJAZD I RUSZANIE Z MIEJSCA

Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć ma obowiązek sprawdzić patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.


6. ZATRZYMYWANIE SIĘ

Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widoczności. Po upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to tylko jest możliwe.


7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE

Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem / brzegiem trasy, a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.


8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNALIZACJI

Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.


9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU

W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.


10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI

W razie wypadku, każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podania swych danych osobowych.