Černá hora

Parking centralny przy dolnej stacji kabinowej kolejki linowej Černohorský Express

  • Parkowanie 1 dzień (0.00 - 24.00 godz.) = 70,-Kč
  • Parkowanie ZA DARMO = 17.00 - 24.00 godz. (narciarstwo wieczorowe Protěž)
  • Zarządca: MEGA PLUS s.r.o., Černohorská 265, Janské Lázně, IČ 647 93 281

Mapa

 

Plac parkingowy Hofmanky

  • Parkowanie 1 dzień (0.00 - 24.00 godz.) = 70,-Kč
  • Zarządca: MEGA PLUS s.r.o., Černohorská 265, Janské Lázně, IČ 647 93 281

Mapa

 

Plac parkingowy dla samochodów pod Lesním Domem

  • Parkowanie 1 dzień (0.00 - 24.00 godz.) = 70,-Kč
  • Zarządca: MEGA PLUS s.r.o., Černohorská 265, Janské Lázně, IČ 647 93 281

Mapa

 

Parking dla autobusów  od 23. 12. 2017 do 18. 3. 2018 – teren KRPA Svoboda nad Úpou

  • Miejsca parkingowe są wyznaczone na terenie KRPA , wjazd i wyjazd wyłącznie dla posiadających zdalnego pilota. Parking za darmo.
  • Zdalny pilot należy odebrać za kaukcją w wysokości 1 000 koron na centralnym parkingu Janské Lázně od pracowników obsługi parkingu.
  • Wjazd autobusu na parking centralny Černohorský Express będzie możliwy po godz. 16:30 (wcześniej = krytyczna godzina przyjazdu i przeładowanie parkingu  SKIBUSAMi).